top of page

Phần 2: Tóm tắt giấy tờ mở tiệm trong nốt nhạc...thứ 2

Aktualisiert: 21. März 2022


Như phần 1 đã giới thiệu về những nhóm giấy tờ hết sức cần thiết và cơ bản. Mình đề cao việc làm và sắp xếp giấy tờ chỉn chu, nên việc mình chia cấu trúc theo từng nhóm giúp mọi người đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩, à có 4,5 cơ quan như thế, nếu mở restaurant thì sẽ qua 1,2,3,4 cơ quan này, nếu mở nagelstudio sẽ là 3,4,5...


Việc đăng kí giấy tờ cần thiết cho doanh nghiệp cửa tiệm của mình sao cho đúng quy tắc về pháp luật và đúng quy trình có thể tiết kiệm được cả thời gian công sức. Đường dài đó là hoạch định được cả một bộ khung cho doanh nghiệp, từ khâu 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ : khai lương ra sao, bảo hiểm y tế thế nào, đăng kí những loại giấy tờ bên công đoàn, sở lương hưu, sở tai nạn nghề nghiệp... 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦: bảo hiểm doanh nghiệp, tài sản vật chất, khai thuế ra sao đánh giá Bonitaet tốt. Tiết kiệm thuế góc nào, tiền của tôi đang di chuyển thế nào? Đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧: umsatz, thu nhập của tiệm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân ra sao. Quản lí và kê khai thế nào để mua được nhà, mượn được tiền ngân hàng? 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: marketing hay chạy lieferando sao cho hiệu quả, tiết kiệm ngân sách. - cuối cùng để có thể 𝐡𝐚̣ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧, 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐮̛𝐮 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠, 𝐥𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢... đó đều là câu hỏi về tầm nhìn và kế hoạch từ sớm, ngay khi bắt đầu với tờ giấy đầu tiên đăng kí doanh nghiệp. Vậy thì tiếp tục với n𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ , còn lại, 𝒏𝒉𝒐́𝒎 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̛̀, 𝒙𝒊𝒏 𝒙𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄


𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟑: giấy tờ về ngành nghề, trong ví dụ bài viết này là ngành nghề Gastronomie1. Gaststädtenunterrichtung: khóa học về an toàn thực phẩm, bảo quản và vệ sinh thực phẩm. Theo điều luật § 4 Absatz 1 Ziff. 4 Gaststättengesetz thì người làm trong ngành ẩm thực, chủ tiệm có bán rượu bia phải có chứng nhận đã học khóa học và có đủ kiến thức về luật thực phẩm, an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận có giá trị cả nước và không giới hạn thời gian. Đăng kí ở đâu: IHK của từng thành phố đều thường xuyên mở khóa. Mọi người có thể dễ dàng đăng kí online, chọn lịch mình cần học Giấy tờ cần thiết: Passport/Ausweis Thời gian: học là 5 tiếng, giá khoảng 50e

2. Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz: chứng nhận khóa học kiến thức về luật phòng chống bệnh truyền nhiễm theo § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Trong khóa học này sẽ nói về những vấn đề về cách bảo quản thịt, rau, vật liệu, cách xử lí, nấu nướng đảm bảo, hoặc cả cách bày biện đem ra phục vụ khách. Giấy chứng nhận có giá trị 3 tháng trước khi Đăng kí ở đâu: phần lớn học online, đăng kí qua trang web của Gesundheitsamt. Thời gian: học là 1 ngày, giá khoảng 28euro

Những vấn đề về an toàn thực phẩm là kiến thức và bằng cấp rất cần thiết. Và nó cũng tác động chọn lựa trong việc mua bảo hiểm Betriebshaftpflicht *xem phần sau*


𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟒: Giấy tờ cá nhân và quy mô tiệm


𝟏. 𝐇𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀, sơ đồ bản vẽ về địa điểm tiệm mình, 𝟐. Kê khai các loại 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦. Trong trường hợp mua lại tiệm của một bên thứ 3 nhớ hỏi xin lại tất cả các hóa đơn về đồ đạc, tủ lạnh, dàn bếp.. 𝐦𝐮̣𝐜 𝟏 𝐯𝐚̀ 𝟐 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐤𝐞̂ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐁𝐞𝐭𝐫𝐢𝐞𝐛𝐬𝐡𝐚𝐟𝐭𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭 *𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮* 𝟑. 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧, xin số hộp điện, hộp gas, số Marktlokation Identifikationsnummer (có trong hợp đồng điện của chủ cũ, nếu là trường hợp lấy lại tiệm) 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 *𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮* 𝟒. 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐬𝐭𝐚̈𝐭𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐥𝐚𝐮𝐛𝐧𝐢𝐬: Đây là loại giấy tờ sở xây dựng muốn xem xét xem địa điểm và cách thức xây dựng của nơi hoạt động kinh doanh có đủ điều kiện về quy cách xây dựng, chiều cao, mái nhà, cầu thang, tính thoát hiểm... Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Ordnungsamt 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: tất cả giấy tờ thuộc 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐨̂́ 𝟏 (Gewerbeanmeldung) và 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐 (Kopie của Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug và Unbedenklichkeitsbescheinung) và 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐨̂́ 𝟒 giấy tờ thuộc quy mô tiệm: hợp đồng thuê nhà, sơ đồ bản vẽ về địa điểm tiệm mình. 𝟓. 𝐀𝐮𝐬𝐬𝐜𝐡𝐚𝐧𝐤𝐠𝐞𝐧𝐞𝐡𝐦𝐢𝐠𝐮𝐧𝐠 (𝐒𝐜𝐡𝐚𝐧𝐤𝐥𝐢𝐳𝐞𝐧𝐳): đối với Restaurant dự định bán rượu bia cho khách dùng tại chỗ thì cần xin thêm giấy phép bán rượu bia này. Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Ordnungsamt tại thành phố, hoặc có thể đăng kí online 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: Kopie của Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug và Unbedenklichkeitsbescheinung từ 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐, Kopie của Hợp đồng thuê nhà, bản vẽ bên trong tiệm, và bản vẽ cả vùng bên ngoài sân, hof...(𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐨̂́ 𝟒) 𝐆𝐢𝐚́: rất khác nhau giữa các thành phố và quy mô. 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝟏-𝟒 đ𝐞̂̀𝐮 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐤𝐞̂ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐁𝐞𝐭𝐫𝐢𝐞𝐛𝐬𝐡𝐚𝐟𝐭𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐈𝐧𝐡𝐚𝐥𝐭𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐜𝐡𝐮𝐭𝐳 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐧𝐚̀𝐲 *𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮*

....còn tiếp phần : hoàn thành các giấy tờ đăng kí xong rồi, đã có ngày chính thức được phép kinh doanh rồi, những đăng kí gì là bắt buộc tiếp theo, những loại nào quan trọng nhưng không bắt buộc

121 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page