top of page

𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐨𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐝

𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐨𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐝 𝟏 𝐯𝐚̀ 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐨𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐝 𝟐 (𝐇𝐚𝐫𝐭𝐳 𝟒). Arbeitslosengeld 2 (ALG 2) hay còn gọi là Hartz 4 Mình viểt về phần này trước dành cho các anh/chị đi ra từ ALG 2 (Hartz 4) và có ý định mở tiệm thì sẽ nhận được 2 loại hỗ trợ là: 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐞𝐠𝐬𝐠𝐞𝐥𝐝 (𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩) và 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐳𝐮𝐬𝐜𝐡𝐮𝐬𝐬 (𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮) 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐞𝐠𝐬𝐠𝐞𝐥𝐝: kéo dài lên đến 24 tháng và chia làm 2 giai đoạn: đầu tiên là 6 tháng, và sau đó gia hạn từ từ. Ở đây vai trò của Jobcenter rất quyết định kéo dài hay rút ngắn thời gian cho hỗ trợ và cho bao nhiêu là tùy thuộc trên hoàn cảnh mỗi người, đã nhận ALG 2 lâu chưa, khả năng kinh tế ở mức độ nào, hoặc konzept về tiệm của mình ra sao có thuyết phục được những người tư vấn ở Jobcenter không? 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣: có 2 cách tính: 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢 (Pauschale Bemessung) 75% của ALG 2 dành cho người đã ở lâu trong ALG 2 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̀𝐲 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 (Einzelfallbezogene Bemessung): 50% ALG 2 và có thể tăng thêm 20% cho người ở lâu trong ALG 2 và do nhu cầu cần thiết của việc mở tiệm thêm 10% Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́: Một bản Kế hoạch về doanh nghiệp của mình (Businessplan) Chứng minh được mình sẽ làm toàn thời gian cho việc này 𝐓𝐫𝐚𝐠𝐟𝐚̈𝐡𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭𝐬𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐧𝐢𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐡𝐤𝐮𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞: tạm dịch chứng chỉ chứng minh có khả năng cơ bản về kiến thức doanh nghiệp. Chứng chỉ này tùy vào hình thức doanh nghiệp tốn khoản 30e-150e, nhưng phần lớn là miễn phí ở IHK. Nội dung của chứng chỉ này gồm những kiến thức cơ bản về Industrie- und Handelskammern, ngành nghề của mình nằm trong Hiệp hội nào, những tổ chức tín dụng mình có thể tìm hiểu trong lĩnh vực ngành nghề của mình, những tổ chức thành lập doanh nghiệp

Ví dụ: Anh/chị muốn mở nhà hàng chay, thì việc mình biết về tổ chức, hiệp hội hỗ trợ xu hướng ăn chay sẽ giúp đỡ cho doanh nghiệp mình có thêm netzwerk, mở rộng được khách hàng...Hoặc liệu bản thân mình có thích hợp với ngành nghề kinh doanh mình chọn, như kiểu bác sĩ mà sợ máu thì thôi đừng học bác sĩ Đó chính là điều họ muốn mình học, và có chứng chỉ. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐠𝐟𝐚̈𝐡𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭𝐬𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐧𝐢𝐠𝐮𝐧𝐠 : Một bài giới thiệu nhỏ về doanh nghiệp của mình Sơ yếu lí lịch theo bảng, và những bằng cấp liên quan Bản kế hoạch doanh thu và tài chính vốn Sau khi học xong sẽ diễn ra kì thì, phần lớn kì thì sẽ đi sâu vào những câu hỏi về chính doanh nghiệp mình định thành lập, phân tích thị trường, phân tích cá tính cá nhân, phân tích về konzept của tiệm...

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐳𝐮𝐬𝐜𝐡𝐮𝐬𝐬 (𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛) được hỗ trợ một lần, trị giá 5000e

𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐨𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐝 𝟏 Trường hợp này nói đến các anh/chị còn đang đi làm và dự định xin nghỉ việc, nhận Arbeitslosengeld 1 (ALG 1), để chuẩn bị cho việc tự kinh doanh, thì sự hỗ trợ của Arbeitsagentur trong giai đoạn này gọi là Gründungszuschuss có thể giảm tải được chút gánh nặng tài chính. Tuy nhiên phải xác định là con đường đăng kí xin Gründungszuschuss cũng khá nhiêu khê. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧: Phải còn đang ở trong ALG 1 150 ngày Ít nhất 1 ngày ăn ALG 1 Tự kinh doanh phải là một nghề toàn thời gian 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜: Zuschuss được chia làm 2 giai đoạn 6 tháng đầu: được nhận tiền 𝐀𝐋𝐆 𝟏 mỗi tháng như bình thường cộng thêm 𝐒𝐨𝐳𝐢𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐩𝐚𝐮𝐬𝐜𝐡𝐚𝐥 300e/tháng 6 tháng tiếp theo: chỉ nhận được 𝐒𝐨𝐳𝐢𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐩𝐚𝐮𝐬𝐜𝐡𝐚𝐥 300e/tháng. Giai đoạn này có thể tiếp tục gia hạn thêm đến 9 tháng nếu chứng mình được tình trạng khó khăn. Người nhận có thể đặt đơn xin cả 2 giai đoạn hoặc chỉ giai đoạn 1 mà thôi.

Những giấy tờ cần thiết đặt đơn xin Gründungszuschuss: Đơn: có thể lấy ở Arbeitsagentur Tragfähigkeitsbescheinigung einer fachkundigen Stelle: tạm dịch chứng chỉ chứng minh có khả năng cơ bản về kiến thức doanh nghiệp.

Phần này giống với ALG 2 mình giải thích ở trên, các bạn kéo lên trên xem lại nhé ----- FB: Huong Luu – Tai Chinh Cho Nguoi Viet 015168822127 huongluu@baohiem360.de www.taichinh360.de www.tiktok.com/@huongluutaichinh45 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page