top of page

Clip 6: Giấy tờ mở tiệm

#clip6 #giaytomotiem Clip này sẽ là hết sức trực quan được tổng hợp từ 2 bài viết trước về đề tài giấy tờ mở tiệm. Có 4 nhóm giấy tờ cần chú ý khi mở tiệm: 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 giấy tờ của thành phố như Gewerbeanmeldung, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐 những loại mang tính pháp lý như Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigung…, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟑 giấy tờ về ngành nghề như Gesundheitszeugnis của IHK, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟒 giấy tờ cá nhân và quy mô tiệm như giấy phép bán rượu bia, giấy phép mở rộng kinh doanh ra sân vườn...

Các bạn có thể tham khảo thêm: Phần 1: Tóm tắt giấy tờ mở tiệm trong 1 nốt nhạc https://www.taichinh360.de/.../tomtatgiaytomotiemtrongmot... Phần 2: Tóm tắt giấy tờ mở tiệm trong nốt nhạc thứ 2: https://www.taichinh360.de/post/phan2tomtatgiaytomotiem Để đăng kí nhận được checklist toàn bộ giấy tờ mở tiệm, hoặc thư mẫu để xin các loại giấy, các bạn có thể đăng kí qua https://www.taichinh360.de/Kommentare


bottom of page