top of page

Các bước để đăng kí nhân viên mới cho doanh nghiệp

Trước tiên doanh nghiệp cần đăng kí Betriebsnummer cho chính tiệm của mình


Đăng kí ở đâu?: Bundesargentur für Arbeit


Đối tượng: cho tất cả những ai mới mở doanh nghiệp


Đăng ký ra sao: online, qua điện thoại, mail, FaxBetriebsnummer gồm tám chữ số, với số này nhân viên được đăng ký (cũng như là hủy đăng ký) bảo hiểm xã hội (Sozialversicherung) gồm bảo hiểm y tế, lương hưu, thất nghiệp, và pfegeversicherung (tạm gọi bảo hiểm chăm sóc))
Bước 1: Đăng ký với bảo hiểm y tế (Krankenkasse) của nhân viên


Nếu một nhân viên tham gia bảo hiểm y tế công (gesetzliche Krankenversicherung), hoặc công dân từ châu Âu, chưa có bảo hiểm y tế công, thì người chủ lao động phải đăng ký họ với một công ty bảo hiểm y tế.


Việc chọn lựa hãng bảo hiểm y tế sức khỏe phù hợp và giá cả phải chăng là một thách thức nếu nhân viên chưa có bảo hiểm y tế côngàxem thêm bài viết trên So sánh bảo hiểm công (gesetzliche Krankenversicherung) và bảo hiểm tư (private Krankenversicherung) (taichinh360.de) hoặc liên hệ với team mình qua trang web www.taichinh360.de để được tư vấn thêm


Việc đăng ký phải được thực hiện trong vòng hai tuần đến 6 tuần sau khi bắt đầu làm việc bằng cách sử dụng đơn mẫu (Meldung zur Sozialversicherung). Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký là sáu tuần sau khi bắt đầu làm việc.


Cần giấy tờ gì để đăng ký:


--> Sozialversicherungsausweis


Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký:


--> là sáu tuần sau khi bắt đầu làm việc


Nếu bạn thuê một người lao động Minijob (thu nhập tối đa 450 euro mỗi tháng), hãy đăng ký họ tại trung tâm việc làm Minijob của Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.


Bạn có thể lấy thêm thông tin chi tiết về nội dung của các mẫu đơn đăng ký cá nhân từ chính các công ty bảo hiểm sức khỏe khác nhau.


Bước 2: Đăng kí Bảo hiểm xã hội (Sozialversicherung)


Người chủ lao động phải đăng ký bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo luật § 28a (SGB IV), và tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin dữ liệu (DEÜV).


Việc thuê một nhân viên thuộc diện có trả bảo hiểm xã hội (sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter) hoặc một thực tập (Auszubildenden) luôn yêu cầu thông báo Sozialversicherung. Nếu tự viết hoá đơn (Selbstabrechner) thì người lao động phải tự đăng ký với cơ quan thuế (Finanzamt)


Những ai cần phải báo cáo:

1. Những nhân viên có quyền/hoặc bắt buộc yêu cầu trả bảo hiểm xã hội (sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter)

2. Những nhân viên chưa nhận một phần lương hưu nào của chính mình

3. Những nhân viên trên 65 tuổi nhưng vẫn trả bảo hiểm thất nghiệp (Arbeitslosenversicherung)

4. Kể cả nhân viên thu nhập thấp, hoặc sinh viên nếu thu nhập quá mức quy định của thu nhập thấp.


Phải báo cáo vào lúc nào?


· khi bắt đầu đi làm

· khi chấm dứt việc làm

· trong trường hợp thanh toán bị gián đoạn

· như một báo cáo hàng năm

· khi thay đổi bảo hiểm y tế


Bước 3: Đăng kí tại Berufsgenossenschaft (Tạm gọi: Hiệp hội Tai Nạn Lao Động)


Một người lao động bình thường khi xảy ra tai nạn trong thời gian đi đến chỗ làm việc, thời gian làm việc, và thời gian từ chỗ làm việc về nhà đều được tính là Tai Nạn Lao Động (Arbeitsunfälle). Khi đó Hiệp Hội Tai Nạn Lao Động (Berufsgenossenschaft) mới là quỹ thật sự trả chi phí chữa trị cho người nhân viên này chứ không phải là bảo hiểm công (gesetzliche Krankenversicherung) của họ. Nếu họ không được đăng kí tại Hiệp Hội Tai Nạn Lao Động (Berufsgenossenschaft) thì người chủ lao động sẽ là người chi trả cho việc này.


Chính vì vậy, việc đăng kí cho nhân viên ngay trong vòng 1 tuần sau hợp đồng lao động có hiệu lực là rất quan trọng đối với chủ lao động. Nhân viên khi đó sẽ tự động được hưởng các lợi ích của hiệp hội bao gồm phòng chống bệnh nghề nghiệp, bồi thường tai nạn, các biện pháp phục hồi và đảm bảo tài chính cho gia đình. Công ty sử dụng nhân viên chịu các khoản đóng góp cho bảo hiểm tai nạn theo luật định. Số tiền đóng góp phụ thuộc vào loại rủi ro của công ty liên quan.


Bước 4: Đăng kí tại Sở Thuế (Finanzamt)

Nếu bạn là một doanh nghiệp lần đầu tiên thuê một nhân viên, bạn có thể lựa chọn tự mình thực hiện công việc kế toán hoặc thuê một chuyên gia tư vấn thuế để làm việc đó.


Đối với doanh nghiệp tự in hóa đơn phải đăng ký với cơ quan thuế trước khi thuê nhân viên. Nếu một bên thứ ba đã được ủy quyền để làm kế toán, chỉ cần đăng ký điều này là đủ. Đăng ký với cơ quan thuế là điều kiện để có thể đăng ký nhân viên với cơ quan thuế và nộp thuế lương.

Các thông số cần thiết đối với Sở Thuế (Finanzamt)


· Loại thuế và hệ số (đối với loại thuế IV)

· Đặc điểm thuế nhà thờ (Kirchensteuer) của nhân viên và người bạn đời (nếu có)

· Trợ cấp trẻ em

· Trợ cấp thuế thu nhập và số tiền bổ sung

· Việc tính thuế theo bảng lương diễn ra

· Đăng kí bảo hiểm y tế công


Nếu bạn không tự làm Lohnabrechnung, nhân viên cũng sẽ được đăng ký bởi cơ quan thuế được ủy thác.

Để có thể đăng ký nhân viên, bạn cần có thông tin sau từ họ:


· ngày sinh

· mã số thuế

· Ngoài ra, bạn phải nêu rõ đó là công việc chính Haupt- hay Nebenarbeitsverhältnis bán thời gian và Lohnsteuerfreibeitrag được sử dụng ở mức độ nào.

Lưu ý


Trong trường hợp của những người làm Minijob, thuế tiền lương được tính theo tỷ lệ cố định và được trả cho trung tâm việc làm Minijob của Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Nếu bạn chỉ thuê những người làm Minijob, bạn không cần phải đăng ký với cơ quan thuế


Nhân viên làm việc bán thời gian (geringfügige Mitarbeiter)


Những người làm Minijob không được đăng ký với công ty bảo hiểm y tế hoặc với cơ quan thuế. Thay vào đó, có người chủ nghĩa vụ báo cáo (Meldepflicht) cho Minijob-Zentral của Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS).


Ngay cả những nhân viên bán thời gian cũng phải được người chủ đánh giá về mặt sozialversicherungsrechtlich cho họ. Minijob-Zentrale cung cấp Fragebogen cho nhân sự về mục đích này. Bạn có thể tải xuống miễn phí từ trang web của Meldestelle.


Thời hạn đăng ký khi bắt đầu nhận được Lohnabrechnung đầu tiên, nhưng không được phép đăng ký muộn hơn 6 tuần sau khi bắt đầu làm việc.


Người thực hiện: Thảo52 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page