top of page

Các bước để đăng kí nhân viên mới cho doanh nghiệp

Trước tiên doanh nghiệp cần đăng kí Betriebsnummer cho chính tiệm của mình