top of page

Taichinh360 und Finanzschwester freuen sich dieses Jahr beim Verteilen und Sponsoren von Kalendern 2024, veröffentlicht von "Com Co Thit Deutschland e.V" mit traumhaften Kinder-, und Landschaftsbildern aus Vietnam. Mit jedem gekauften Kalender unterstützen Taichinh360 und Finanzschwester um 1€ die bedürftigen Kinder in Bergregionen Vietnams. Machen Sie sich und anderen eine Freude.

Taichinh360 và Thu-Thảo Finanzschwestern hân hạnh đồng hành cùng Phân Phối và Quyên góp bộ lịch 2024, xuất bản bởi Cơm Có Thịt e.V. Với mỗi quyển lịch được mua thông qua website www.taichinh360.de Taichinh360 và Finanzschwestern cùng ủng hộ 1€ vào giá mua của người đặt và chuyển trực tiếp vào Quỹ Cơm Có Thịt để ủng hộ trẻ em vùng núi tại Việt Nam. Như vậy đặt lịch thông qua website www.taichinh360.de các anh chị và các bạn được hỗ trợ 1€ trên giá mỗi một quyển lịch. Rất mong sự ủng hộ của mọi người để xây dựng thêm vào Quỹ Cơm Có Thịt .

Lịch treo tường Wand-Kalender2024, Cơm có thịt e.V

Artikelnummer: wand
7,00 € Standardpreis
6,00 €Sale-Preis
  • Versandkosten: 1 stk: 1,60 € 2-3 stk: 2,75 € 4-6 stk: 5,49 € 7-14 stk: 6,99 € 15-30 stk: 9,49 €

bottom of page