top of page

Xin cư trú dài hạn tại Đức (unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen)

Aktualisiert: 26. Apr. 2022
Người Việt sang Đức, tạm không nói đến nguồn cơn nguyên thủy, mình chỉ phân tích từ đoạn người đó đã có giấy tờ đinh cư ngắn hạn (befristete Aufenthaltserlaubnis), sẽ tạm được chia ra theo nhóm ngành nghề ví dụ như những người làm công ăn lương (angestellt), và những người tự kinh doanh (selbsstaendig), những người đi sang Đức theo diện nhân sự bậc cao có thẻ xanh (blaue Karte), sinh viên, du học sinh, học nghề...


Điều kiện chung của tất cả nhóm này tạm kể như sau:


1. Đã ở Đức trên 5 năm

2. Sở hữu trình độ tiếng Đức phù hợp

3. Chứng minh được thu nhập đủ để sinh sống

4. Chứng minh được diện tích nhà ở đủ cho mọi thành viên trong gia đình

5. Sở hữu các loại bảo hiểm sức khỏe phù hợp

6. Đóng đủ 60 tháng lương hưu công theo luật định (điều kiện này khác nhau một chút giữa các nhóm đối tượng)


Trong 6 điều kiện này thì mục 3,5 và 6 là có nhiều sự thay đổi giữa các nhóm đối tượng mà mình sẽ đặc biệt phân tích từng mục cụ thể trong bài viết này. Những mục còn lại phần lớn là điều kiện cơ bản, và phụ thuộc vào "năng lực bản thân" :), học tiếng Đức nhanh chậm, hên xui trong việc thuê nhà.


Đóng đủ 60 tháng lương hưu công bắt buộc (nói việc này trước vì đây là việc mình rành nhất)


Đối với những người làm công (angestellt) thì phần đóng này đã được trừ trực tiếp vào phần thuế mình đã đóng.


- Trước tiên mình nên biết làm sao để tính sơ sơ được ra lương hưu của mình như thế nào, khi mình về già 67 tuổi, với giả định là thời gian làm việc 45 năm và suốt 45 năm lương brutto luôn là 3000e/tháng


*số liệu khác nhau giữa các bang