top of page

𝐓𝐨́𝐦 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣𝐜

𝐓𝐨́𝐦 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣𝐜

Việc đăng kí giấy tờ cần thiết cho doanh nghiệp cửa tiệm của mình sao cho đúng quy tắc về pháp luật và đúng quy trình có thể tiết kiệm được cả thời gian công sức. Đường dài đó là hoạch định được cả một bộ khung cho doanh nghiệp, từ khâu 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ : khai lương ra sao, bảo hiểm y tế thế nào, đăng kí những loại giấy tờ bên công đoàn, sở lương hưu, sở tai nạn nghề nghiệp... 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦: bảo hiểm doanh nghiệp, tài sản vật chất, khai thuế ra sao đánh giá Bonitaet tốt. Tiết kiệm thuế góc nào, tiền của tôi đang di chuyển thế nào? Đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧: umsatz, thu nhập của tiệm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân ra sao. Quản lí và kê khai thế nào để mua được nhà, mượn được tiền ngân hàng? 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: marketing hay chạy lieferando sao cho hiệu quả, tiết kiệm ngân sách. ---> cuối cùng để có thể hạ cánh an toàn, 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐮̛𝐮 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠, 𝐥𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢... đó đều là câu hỏi về tầm nhìn và kế hoạch từ sớm, ngay khi bắt đầu với tờ giấy đầu tiên đăng kí doanh nghiệp.#

Vậy thì bắt đầu với tờ giấy đầu tiên một cách cẩn thận thôi. Có 4 nhóm giấy tờ cần chú ý khi mở tiệm: 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 giấy tờ của thành phố như Gewerbeanmeldung, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐 những loại mang tính pháp lý như Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigung…, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟑 giấy tờ về ngành nghề như Gesundheitszeugnis của IHK, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟒 giấy tờ cá nhân và quy mô tiệm như giấy phép bán rượu bia, giấy phép mở rộng kinh doanh ra sân vườn...𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏: Giấy tờ của thành phố #𝐆𝐞𝐰𝐞𝐫𝐛𝐞𝐚𝐧𝐦𝐞𝐥𝐝𝐮𝐧𝐠 Theo luật Gewerbeordnung (GewO), tất cả các loại hình kinh doanh đều cần phải đăng kí Gewerbe (ngoại trừ những ngành nghề luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, nghệ sĩ, và nông nghiệp). Luật này Giống nhau trên cả nước Đức, nếu khác chỉ là tí cách khai thông tin trong đó, và nhất là các doanh nghiệp làm về Gastronomie, hay Kosmetik như nhà hàng, imbiss và các tiệm nail sở trường của người Việt thì đều phải đăng kí kinh doanh. Có nhiều hình thức doanh nghiệp khác nhau (Rechtsform) phụ thuộc vào số lượng người tham gia, quy mô vốn (Kapital), hoặc là trách nhiệm (Haftung) (xem thêm các bài viết khác về hình thức doanh nghiệp tại...) Bài viết lần này sẽ chỉ tập trung vào 1 hình thức duy nhất Einzelunternehmen (công ty 1 thành viên) là chọn lựa của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đặc biệt phù hợp với quy mô của người Việt


Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: như cái tên đã nói đến Einzelunternehmen là dành cho 1 thành viên đứng tên (natürlicher Person). Thế không có nghĩa là doanh nghiệp không được thuê thêm người làm, mà có nghĩa là trong doanh nghiệp này chỉ có 1 người đứng tên là chịu trách nhiệm pháp lý (về doanh nghiệp), và chịu trách nhiệm bồi thường bằng chính tài sản cá nhân của mình. 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦: như vừa nói ở trên, thành viên đứng tên, làm chủ của doanh nghiệp chính là người chịu trách nhiệm pháp lý, và dùng tài sản tiệm và cá nhân để chi trả cho nợ nần, bồi thường và rủi ro nếu có. 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧? 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐨𝐧/𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡/𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̛̣? *𝐱𝐞𝐦 𝐩