top of page

𝐓𝐨́𝐦 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣𝐜

𝐓𝐨́𝐦 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣𝐜

Việc đăng kí giấy tờ cần thiết cho doanh nghiệp cửa tiệm của mình sao cho đúng quy tắc về pháp luật và đúng quy trình có thể tiết kiệm được cả thời gian công sức. Đường dài đó là hoạch định được cả một bộ khung cho doanh nghiệp, từ khâu 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ : khai lương ra sao, bảo hiểm y tế thế nào, đăng kí những loại giấy tờ bên công đoàn, sở lương hưu, sở tai nạn nghề nghiệp... 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦: bảo hiểm doanh nghiệp, tài sản vật chất, khai thuế ra sao đánh giá Bonitaet tốt. Tiết kiệm thuế góc nào, tiền của tôi đang di chuyển thế nào? Đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧: umsatz, thu nhập của tiệm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân ra sao. Quản lí và kê khai thế nào để mua được nhà, mượn được tiền ngân hàng? 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: marketing hay chạy lieferando sao cho hiệu quả, tiết kiệm ngân sách. ---> cuối cùng để có thể hạ cánh an toàn, 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐮̛𝐮 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠, 𝐥𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢... đó đều là câu hỏi về tầm nhìn và kế hoạch từ sớm, ngay khi bắt đầu với tờ giấy đầu tiên đăng kí doanh nghiệp.#

Vậy thì bắt đầu với tờ giấy đầu tiên một cách cẩn thận thôi. Có 4 nhóm giấy tờ cần chú ý khi mở tiệm: 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 giấy tờ của thành phố như Gewerbeanmeldung, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐 những loại mang tính pháp lý như Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigung…, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟑 giấy tờ về ngành nghề như Gesundheitszeugnis của IHK, 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟒 giấy tờ cá nhân và quy mô tiệm như giấy phép bán rượu bia, giấy phép mở rộng kinh doanh ra sân vườn...𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏: Giấy tờ của thành phố #𝐆𝐞𝐰𝐞𝐫𝐛𝐞𝐚𝐧𝐦𝐞𝐥𝐝𝐮𝐧𝐠 Theo luật Gewerbeordnung (GewO), tất cả các loại hình kinh doanh đều cần phải đăng kí Gewerbe (ngoại trừ những ngành nghề luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, nghệ sĩ, và nông nghiệp). Luật này Giống nhau trên cả nước Đức, nếu khác chỉ là tí cách khai thông tin trong đó, và nhất là các doanh nghiệp làm về Gastronomie, hay Kosmetik như nhà hàng, imbiss và các tiệm nail sở trường của người Việt thì đều phải đăng kí kinh doanh. Có nhiều hình thức doanh nghiệp khác nhau (Rechtsform) phụ thuộc vào số lượng người tham gia, quy mô vốn (Kapital), hoặc là trách nhiệm (Haftung) (xem thêm các bài viết khác về hình thức doanh nghiệp tại...) Bài viết lần này sẽ chỉ tập trung vào 1 hình thức duy nhất Einzelunternehmen (công ty 1 thành viên) là chọn lựa của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đặc biệt phù hợp với quy mô của người Việt


Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: như cái tên đã nói đến Einzelunternehmen là dành cho 1 thành viên đứng tên (natürlicher Person). Thế không có nghĩa là doanh nghiệp không được thuê thêm người làm, mà có nghĩa là trong doanh nghiệp này chỉ có 1 người đứng tên là chịu trách nhiệm pháp lý (về doanh nghiệp), và chịu trách nhiệm bồi thường bằng chính tài sản cá nhân của mình. 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦: như vừa nói ở trên, thành viên đứng tên, làm chủ của doanh nghiệp chính là người chịu trách nhiệm pháp lý, và dùng tài sản tiệm và cá nhân để chi trả cho nợ nần, bồi thường và rủi ro nếu có. 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧? 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐨𝐧/𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡/𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̛̣? *𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮* Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Gewerbeamt, và bây giờ phần lớn đều có thể đăng kí online được. Link ví dụ đăng kí Gewerbe của thành phố Köln. Sau khi điền xong, in ra, kí tên thì gửi theo địa chỉ có sẵn nằm ở cuối đơn, hoặc gửi email theo địa chỉ email đã có là hoàn thành. Đăng kí Gewerbe tốn khoảng 25-60e. 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: Passport/Ausweis, Aufenthaltserlaubnis


𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟐 Những loại giấy tờ trong mục này mang ý nghĩa về điều tra tính pháp lý của người đứng tên chủ tiệm: người này là ai, lịch sử có từng phạm pháp, nợ nần gì chưa trả. Thời gian thực hiện và chờ đợi các loại giấy tờ này lên đến 6 tuần vì vậy cần thực hiện trước tiên, trước khi làm Gewerbeanmeldung. Dưới đây là từng loại, và từng bước thực hiện và đăng kí.𝟏. 𝐅𝐮̈𝐡𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐳𝐞𝐮𝐠𝐧𝐢𝐬: Đối với công dân từ 14 tuổi trở lên theo điều luật § 30 BZRG được phép xin Führungszeugnis cho mục đích cá nhân (für eigenen Zweck) Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Xin ngay tại Meldeamt nơi mình sống hoặc online thông qua Bundesamt für Jutiz BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (bund.de). Để đăng kí được online, bạn cần phải đã đăng kí và chứng thực thân nhân thông qua AusweisApp bằng Personalausweis và Aufenthaltserlaubnis điện tử, thật ra hơi phức tạp hơn cách đi thẳng ra Meldeamt ngay tại quầy đăng kí là đã có thể hỏi cấp giấy này 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: Passport/Ausweis, Aufenthaltserlaubnis, và hóa đơn chứng thực đã chuyển lệ phí. Cho cách làm online thì cần phải có Passport và Aufenthalts điện tử đã đăng kí qua AusweisApp 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩: 2-5 tuần


𝟐. 𝐔𝐧𝐛𝐞𝐝𝐞𝐧𝐤𝐥𝐢𝐜𝐡𝐤𝐞𝐢𝐭𝐬𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐧𝐮𝐧𝐠 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Trực tiếp tại Finanzamt hoặc gửi thư tự viết đơn giản vài dòng và bản copy của Passport và Aufenthaltserlaubnis và gửi đến Finanzamt của thành phố mình ở “hiermit würde ich gern für eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen…” bạn nào cần có thể inbox mình, mình gửi thư mẫu cho. 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: Passport và Aufenthaltserlaubnis 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩: cái này thì nhanh thôi, trong vài ngày và tốn khoảng 15-20€

𝟑. 𝐆𝐞𝐰𝐞𝐫𝐛𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐮𝐬𝐳𝐮𝐠: tương tự với giấy Führungszeugnis Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮: Xin ngay tại Meldeamt nơi mình sống hoặc online thông qua Bundesamt für Jutiz BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (bund.de). Trong link này có 2 mục là Führungszeugnis và Gewerbezentralregisterauszug. Để đăng kí được online, bạn cần phải đã đăng kí và chứng thực thân nhân thông qua AusweisApp bằng Personalausweis và Aufenthaltserlaubnis điện tử, thật ra hơi phức tạp hơn cách đi thẳng ra Meldeamt ngay tại quầy đăng kí là đã có thể hỏi cấp giấy này 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭: Passport/Ausweis, Aufenthaltserlaubnis, và hóa đơn chứng thực đã chuyển lệ phí. Cho cách làm online thì cần phải có Passport và Aufenthalts điện tử đã đăng kí qua AusweisApp 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩: 2 tuần

....còn tiếp phần 2 Nhóm giấy tờ số 3 giấy tờ về ngành nghề như Gesundheitszeugnis của IHK, Nhóm giấy tờ số 4 giấy tờ cá nhân và quy mô tiệm như giấy phép bán rượu bia, giấy phép mở rộng kinh doanh ra sân vườn... -----

Comments


bottom of page