top of page

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 2 :𝙇𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙝𝙪̛𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩𝙚𝙡𝙡𝙩𝙚𝙧

...đ𝙖̣̆𝙘 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙝𝙖̂́𝙥 𝙙𝙖̂̃𝙣 đ𝙤̂́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙫𝙤̛̣ 𝙘𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙡𝙖̀𝙢

𝐂𝐡ế độ 𝐭𝐢ế𝐭 𝐤𝐢ệ𝐦 𝔩ươ𝔫𝔤 𝔥ư𝔲 𝟤 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 vừa 𝐭𝐢ế𝐭 𝐤𝐢ệ𝐦 𝐠𝐢ả𝐦 𝐭𝐡𝐮ế 𝐯à đồ𝐧𝐠 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐤𝐢ệ𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐡ư𝐮 𝐭𝐫í 𝐬𝐚𝐮 𝐧à𝐲 𝐁𝐞𝐭𝐫𝐢𝐞𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐯𝐨𝐫𝐬𝐨𝐫𝐠𝐞

Chế độ hưu trí Betriebliche Altervorsorge bAV tại sao lại “ lợi hại” như vậy?

1. Tiết kiệm thuế (Steuer) và các khoản bảo hiểm xã hội (Sozialabgabe) 2. Chủ lao động được phép cho/tặng/ủng hộ người lao động, và tiết kiệm thuế thông qua đó 3. Gia tăng tài sản cho quỹ chung của 2 vợ chồng: Toàn bộ tiền tiết kiệm được từ mục 1 sẽ được cho vào quỹ tiết kiệm lương hưu này 4. Tăng điểm tín nhiệm Bonität thế chấp, và hỗ trợ việc giải trình tài sản trước sở ngoại kiều.


Rất nhiều công ty vừa và lớn ở Đức hiện đang dùng phương pháp này để tiết kiệm các loại bảo hiểm xã hội cho công nhân. Vậy tại sao đối với những doanh nghiệp khi vợ hoặc chồng là chủ và người còn lại hiện đang kí theo diện công nhân lại có lợi gấp đôi?

Cách hoạt động của baV (betriebliche Atersvorsoge) thế nào mà đồng thời 𝘁𝗶ế𝘁 𝗸𝗶ệ𝗺 𝘁𝗵𝘂ế (steuer) 𝘃à 𝗰á𝗰 𝗸𝗵𝗼ả𝗻 𝗯ả𝗼 𝗵𝗶ể𝗺 𝘅ã 𝗵ộ𝗶( 𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗮𝗯𝗴𝗮𝗯𝗲𝗻) 𝗰𝗵𝗼 𝗰á𝗰 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 ( 𝗦𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁𝘀𝘁ä𝗻𝗱𝗶𝗴) 𝗰ó 𝘃ợ/𝗰𝗵ồ𝗻𝗴 𝗹à𝗺 𝗰𝗵ủ 𝘃à 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ò𝗻 𝗹ạ𝗶 𝗹à 𝗔𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘁𝗲.

Như chúng ta biết từ lương Brutto sẽ bị cắt đi một phần để đóng cho khoản thuế thu nhập và một phần cho các khoản bảo hiểm xã hội(Sozialversicherungsabgaben), phần còn lại sẽ là lương cầm tay netto của chúng ta. Theo luật thì ng chủ và công nhân sẽ chia đôi 50 & 50 cho phần chi trả Sozialversicherungsabgaben này. Để đồng thời hỗ trợ người lao động cũng như cá nhân doanh nghiệp nhà nước đã lên chính sách hỗ trợ cho chế đôn hưu trí này như sau: Khi tham gia vào chế độ hưu trí này người lao động sẽ được phép lấy trực tiếp từ lương Brutto số tiền muốn tiết kiệm gửi thẳng vào quỹ hưu trí của mình, để giảm lương Brutto. Số tiền tiết kiệm được từ việc là Steuer và Sozialversicherungsabgabe sẽ được cộng trực tiếp vào quỹ hưu trí doanh nghiệp của chính người lao động. Lương Brutto giảm đồng nghĩa với tiền thuế và tiền bảo hiểm xã hội giảm (đối với cả chủ và công nhân )

Ví dụ : Người vợ (người đi làm Angestellte cho chồng) nhận 2500€ Brutto, chị trả 100€ trực tiếp vào quỹ tiết kiệm lương hưu cho mình, nên Brutto lúc này chỉ còn 2400€ , vậy nên chị tiết kiệm được 46€ mỗi tháng cho chi phí thuế và bảo hiểm xã hội, thực chất chỉ đang đóng vào quỹ lương hưu doanh nghiệp này của mình số tiền 54€ từ netto của mình Đối với chồng (chủ) cũng vậy vì Sozialversicherungsabgaben tính trên 2400€ Brutto nên cũng tiết kiệm đc một khoản ~ ca. 38€ mỗi tháng Đối với 2 vợ chồng: Có thể tạm hiểu là tiệm của 2 vợ chồng hiện tại tốn hàng tháng thực chất chỉ 54€, nhưng lại tiết kiệm được 46€ + 38€ =84€, và nhận lợi ích về lãi suất trên số tiền 100€ hàng tháng chị vợ đóng đến tuổi hưu với lãi suất ước tính 6-8%.

lợi ích chung: vừa tiết kiệm thuế và các khoản bảo hiểm xã hội trong hiện tại cho tiệm quỹ này đều đặn gia tăng lãi suất 6-8% và được lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm khi đến tuổi hưu cho 2 vợ chồng.

Bạn đang làm angestellt hay selbstständig? Bạn cần người lắng nghe, chia sẻ và đồng hành để lên kế hoạch toàn diện về tài chính cho bản thân hay gia đình trong tương lai ? Bạn cần thêm thông tin về vấn đề tiết kiệm đầu tư, vay tiền mua nhà, xây nhà… hay bạn đang quan tâm đến những hỗ trợ và giảm thuế của nhà nước. Vậy đừng ngần ngại đặt một cuộc tư vấn tài chính Finanz Coaching 1:1 ko tính phí với mình nha.

Thân Minh Thu

Tel: +49 162 217422041 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page