top of page

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP - GESCHÄFTSKONTO


Geschäftskonto Klassik của Commerzbank

  • 6 tháng đầu miễn phí, sau đó là 12.90/tháng

  • 100€ tặng ngay vào tài khoản, khi kí kết online

  • 10 giao dịch online miễn phí

  • Không có kreditcard

Bấm vào link hoặc scan QR code và làm theo hướng dẫn bên dưới


Hướng dẫn từng bước
174 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page