top of page

𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 Đ𝐈Ề𝐔 𝐁Ạ𝐍 𝐂Ầ𝐍 𝐁𝐈Ế𝐓 𝐕Ề 𝐁Ả𝐎 𝐇𝐈Ể𝐌 𝐃𝐔 𝐋Ị𝐂𝐇

(𝐆𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝟐𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐢𝐬𝐞𝐠𝐞𝐩ä𝐜𝐤 & 𝐑𝐞𝐢𝐬𝐞𝐫ü𝐜𝐤𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭)

Nếu bạn quan tâm:

Hủy hoặc thay đổi chuyến đi nhưng chi phí này quá lớn;

Viện phí hoặc chi phí điều trị bệnh, Covid ở nước sở tại rất cao và phải tự chi trả;

Hành lý thất lạc, chẳng may bị mất cắp mà có những món đồ giá trị;

Và nhiều những nguyên nhân khác làm cho chuyến du lịch của bạn trở nên căng thẳng và… hết vui.

Cách giải quyết là “ĐỂ BẢO HIỂM LO”. Có 3 loại bảo hiểm du lịch bảo vệ bạn từ trước khi lên kế hoạch du lịch, trong chuyến đi và đến khi về nhà. Hình thức 𝐛ả𝐨 𝐡𝐢ể𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨ạ𝐭, theo nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn mua riêng từng gói, hoặc mua chung (sẽ được giá tốt hơn).

𝐁Ả𝐎 𝐇𝐈Ể𝐌 𝐘 𝐓Ế 𝐊𝐇𝐈 𝐃𝐔 𝐋Ị𝐂𝐇 - 𝐀𝐔𝐒𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒𝐊𝐑𝐀𝐍𝐊𝐄𝐍𝐑𝐄𝐈𝐒𝐄

Ưu điểm nổi bật

-Giá rẻ 𝟏𝟐€/𝐧𝐠ườ𝐢/𝐧ă𝐦 hoặc 𝟐𝟗€/𝐠𝐢𝐚 đì𝐧𝐡/𝐧ă𝐦. -Có 𝐜𝐡ứ𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐠𝐢á 𝐭𝐫ị 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎€ 𝐜𝐡𝐨 đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐫ị 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲ê𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐝𝐮 𝐥ị𝐜𝐡 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 đ𝐢ể𝐦 đế𝐧 𝐥à 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦. -Thời gian mỗi lần 𝐥ư𝐮 𝐭𝐫ú 𝐧𝐠𝐨à𝐢 Đứ𝐜 𝐝à𝐢 (không quá 60 ngày, tương đương 8,5 tuần) và không giới hạn số lần du lịch trong năm.

𝐁Ả𝐎 𝐇𝐈Ể𝐌 𝐇À𝐍𝐇 𝐋Ý - 𝐑𝐄𝐈𝐒𝐄𝐆𝐄𝐏Ä𝐂𝐊

Ưu điểm nổi bật

-Bảo hiểm cho hành lý của bạn trong các chuyến đi 𝐜á𝐜𝐡 𝐧𝐡à 𝐜𝐡ỉ 𝐭ừ 𝟓𝟎𝐊𝐌, mà không cần bạn phải ở qua đêm. -Bảo hiểm trong vòng 𝟐𝟒 𝐠𝐢ờ 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐯à 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲ế𝐧 đ𝐢. -Thanh toán chi phí khi bạn mua mới hành lý trong trường hợp thất lạc, mất cắp. -Khách hàng 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐫ả thêm chi phí phát sinh. -Giá trị bồi thường cao, lên đến 2000E/yêu cầu.

𝐁Ả𝐎 𝐇𝐈Ể𝐌 𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐇Í 𝐂𝐇𝐔𝐘Ế𝐍 Đ𝐈 - 𝐑𝐄𝐈𝐒𝐄𝐑Ü𝐂𝐊𝐓𝐑𝐈𝐓𝐓

Ưu điểm nổi bật

-Thời gian bảo hiểm lên đến 𝟗𝟎 𝐧𝐠à𝐲/𝐥ầ𝐧 𝐝𝐮 𝐥ị𝐜𝐡. -Không giới hạn số lần du lịch nếu bạn mua bảo hiểm theo năm. -Bảo hiểm chi trả 100% chi phí, bạn 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐭ự 𝐭𝐫ả 𝟏 𝐩𝐡ầ𝐧 như một số hãng khác.

(Bạn bấm vào từng hình để xem thêm thông tin về gói Bảo hiểm nhé).

- - -

Liên hệ để nhận tư vấn 1-1 không tính phí các nhu cầu cho cá nhân và doanh nghiệp, trong các lĩnh vực đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm, vay vốn, bất động sản và vàng, dịch vụ điện và gas.

HaVu +49 151 17836374 HaVu.Tran@dvag.de FB: https://www.facebook.com/HaVuTaichinh/
65 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page