top of page

Bảo hiểm Răng: bảo hiểm công và bảo hiểm tư chi trả những gì và bao nhiêu?

Aktualisiert: 10. Sept. 2021

Mình thường hay được hỏi từ khách hàng của mình. Bảo hiểm công (gesetzliche Krankenversicherung) là loại bảo hiểm y tế cơ bản nhất, trong đó bảo gồm cả chi phí chữa răng cơ bản (Grundversorgung). Chi phí cơ bản là những gì cần thiết nhất, do lí do y tế bắt buộc phải chữa trị (ví dụ sâu răng) và bảo hiểm y tế công cũng chi trả những gì tối thiểu nhất và cần thiết nhất (ví dụ đối với sâu răng ---> phải trám răng ----> loại tối thiểu nhất là trám bằng kim loại bạc). Có nghĩa là bảo hiểm công đảm bảo răng cái răng sâu của mình được chữa trị và không gây ra hậu quả ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau, nhưng không nhất thiết phải có tính thẩm mỹ, hoặc đối với người dị ứng với chất kim loại có trong thành phần của chất trám răng. Lúc đó những chi phí khác khi bạn muốn trám răng đẹp hơn, màu sắc phù hợp với cả hàm răng, hoặc bắt buộc phải chọn một loại khác để tránh tình trạng dị ứng. Lúc đó bảo hiểm công bộc lộ yếu điểm của mình về việc 'chúng tôi là loại bảo hiểm tối thiểu'


Cùng xem giá cả và sự chi trả của 2 loại bảo hiểm công và bảo hiểm tư cho răng như thế nào
#HuongLuu - Tài chính cho người Việt l luungochuong@gmail.com I 015168822127

47 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comentarios


bottom of page