top of page

1. ĐĂNG KÍ BẢO HIỂM DU LỊCH 

2. NGƯỜI ĐĂNG KÍ BẢO HIỂM CÙNG 

*Trong trường hợp người được bảo hiểm không phải là người làm đơn ở mục 1 thì vui lòng điền tên người được bảo hiểm dưới đây. 

​3. THỜI GIAN ĐĂNG KÍ BẢO HIỂM 

CÁC GÓI BẢO HIỂM 

Gói 1: Chỉ có bảo hiểm du lịch (Reiseversicherung)

Dưới 64 tuổi: 1,10 €/ ngày 

Từ 65 tuổi trở lên: 6,50 €/ngày 

Gói 2: Kết hợp bảo hiểm du lịch cùng bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung) và bảo hiểm rủi ro (Haftpflichtversicherung)

Dưới 64 tuổi: 1,30 €/ ngày 

Từ 65 tuổi trở: 6,70 €/ ngày 

*Mức phí tối thiểu: 20

bottom of page